ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
เก็บเข้ารายการโปรด    
ประกาศถัดไป|ประกาศก่อนหน้า
13088814

แนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี ศอ.บต.

1.โครงการการบริหารการเงินการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ตอบ GFMIS ย่อมาจาก Government Fiscal Management Information Systems
2. โครงการการบริหารการเงินการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร
ตอบ โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ ให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับกระบวนการดาเนินงานและการจัดการภาครัฐ ด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ ที่เน้นประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการดาเนินงาน ทาให้การใช้ทรัพยากรภายในองค์กรเป็นไปอย่างคุ้มค่า พร้อมกับการได้ข้อมูลสถานภาพการคลังของรัฐที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันการณ์ เพื่อการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
3. ระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง
ตอบ การเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังของภาครัฐในทุกส่วนราชการให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยไม่มีการใช้เอกสารกระดาษอีกต่อไป
4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีอะไรบ้าง
ตอบ 1. หลักเกณฑ์นี้ใช้สาหรับการดำเนินการรับส่งข้อมูลการงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ”
2. ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด จะต้องดาเนินการรับส่งข้อมูลการงบประมาณเรื่องใดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้กระทากับสานักงานโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่อิเล็กทรอนิกส์
3. ให้ถือว่าวันที่ได้จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วเป็นวันที่ได้จัดส่งเอกสาร
4. ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจัดพิมพ์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งและที่ได้รับโดยถูกต้องแล้วเป็นสาเนาเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
5. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารกระดาษแทนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรณีที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐขัดข้องไม่สามารถให้งานได้ มีวิธีการปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ให้ใช้สำเนาเอกสารกระดาษที่จัดพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงแทนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ กรณีจะถือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้นั้น จะต้องได้รับคำยืนยันจากสานักงานโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
6. โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐได้มีการนำโปรแกรมมาใช้กับระบบงานกี่โปรแกรม อะไรบ้าง
ตอบ 12 โปรแกรม ได้แก่
1. ระบบการจัดสรรงบประมาณ
2. ระบบการบริหาร/ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
3. ระบบบัญชีแยกประเภทแบบเกณฑ์คงค้าง
4. ระบบบัญชีบริหาร/ บัญชีต้นทุน
5. ระบบบัญชีเจ้าหนี้
6. ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร
7. ระบบบัญชีบริหารเงินสด
8. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง/ บริหารพัสดุ
9. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
10. ระบบการจัดทางบการเงินรวม
11. ระบบฐานข้อมูลบริหาร
12. การเชื่อมโยงกับระบบภายนอก

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี ศอ.บต.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- ข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี
- สรุประบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ _GFMIS_
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
- สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875
ราคา: 399 บาท  
สภาพสินค้า: ใหม่ ระยะเวลาการใช้งาน: -
ประเภทการขาย: ขายปลีก
ข้อมูลการส่งสินค้าและการชำระเงิน
การจัดส่งสินค้า: จัดส่ง
พื้นที่จัดส่งสินค้า: จัดส่งทั่วประเทศ
รายละเอียดการส่งสินค้า/ นัดรับสินค้า: ส่งทาง mail หรือทางไปรษณีย์ EMS
วิธีการชำระเงิน: โอนเงินทางธนาคาร หรือ ATM
ข้อมูลประกาศ
หมายเลขประกาศ: 13088814 ประเภทประกาศ: Standard Post
ลงประกาศเพื่อ: ขาย/ให้เช่า/แลก ลงประกาศเมื่อ: 12 ธ.ค. 2555, 13:27:07
ที่อยู่ผู้ลงประกาศ: จังหวัดขอนแก่น » อำเภอเมือง IP ที่ลงประกาศ: 223.205.239.79|223.205.239.79
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: - เลื่อนตำแหน่งล่าสุดเมื่อ: 13 ธ.ค. 2555, 10:37:46
ข้อมูลผู้ขาย
รูป   รายละเอียด ราคา
 
ติดต่อ : พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว, 0897101875 Click Email [14909829/29 ต.ค., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว, 0897101875 Click Email [14965974/2 มิ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว, 0897101875 Click Email [14966110/31 ต.ค., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
สำหรับผู้ซื้อ
แจ้งลบประกาศ ส่งต่อประกาศ พิมพ์
สำหรับผู้ขาย
โฆษณาแสดงถึงวันที่
1 พ.ย. 2557
เลื่อนวันหมดอายุ เลื่อนตำแหน่งประกาศ แก้ไขประกาศ ลบประกาศ