ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด

หมายเลขประกาศ13181362

เที่ยวเกาหลีเดือนมีนาคม 2558 โปรแกรมออกแล้วจ้า

ราคาทัวร์เกาหลีเดือนมีนาคม 2558 ยังไม่ออกนะจ๊ะ

วันนี้เอาทัวร์เกาหลีประจำเดือนมีนาคม 2558 (http://www.เที่ยวเกาหลีทัวร์.com/ทัวร์เกาหลีเดือนมีนาคม/ ) มาฝากเพื่อน ๆ กันสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวเกาหลีเดือนมีนาคมผมมีโปรทัวร์เกาหลีดี ๆ มาฝากเพื่อน ๆ กัน ช่วงเดือนมีนาคม 2558 ถือว่ายังเป็นหน้าหนาวเหมาะสำหรับเพื่อน ๆ ที่ชอบความหนาวเย็นชอบเล่นหิมะ แนะนำเลยผมมีตารางโปรแกรมทัวร์เดือนมีนาคมออกได้ทุกวันมาฝากเพื่อน ๆ ที่สนใจจะเดินทางเดือนมีนาคมนี้

ศุกร์ 28 กุมภา - 4 มีนา 2557 20,900
เสาร์ 1 - 5 มีนาคม 2557 19,900
อาทิตย์ 2 - 6 มีนาคม 2557 18,900
จันทร์ 3 - 7 มีนาคม 2557 18,900
อังคาร 4 - 8 มีนาคม 2557 19,900
พุธ 5 - 9 มีนาคม 2557 20,900
พฤหัส 6 - 10 มีนาคม 2557 20,900
ศุกร์ 7 - 11 มีนาคม 2557 20,900
เสาร์ 8 - 12 มีนาคม 2557 19,900
อาทิตย์ 9 - 13 มีนาคม 2557 18,900
จันทร์ 10 - 14 มีนาคม 2557 18,900
อังคาร 11 - 15 มีนาคม 2557 19,900
พุธ 12 - 16 มีนาคม 2557 20,900
พฤหัส 13 - 17 มีนาคม 2557 20,900
ศุกร์ 14 - 18 มีนาคม 2557 20,900
เสาร์ 15 - 19 มีนาคม 2557 20,900
อาทิตย์ 16 - 20 มีนาคม 2557 19,900
จันทร์ 17 - 21 มีนาคม 2557 19,900
อังคาร 18 - 22 มีนาคม 2557 20,900
พุธ 19 - 23 มีนาคม 2557 21,900
พฤหัส 20 - 24 มีนาคม 2557 21,900
ศุกร์ 21 - 25 มีนาคม 2557 21,900
เสาร์ 22 - 26 มีนาคม 2557 20,900
อาทิตย์ 23 - 27 มีนาคม 2557 19,900
จันทร์ 24 - 28 มีนาคม 2557 19,900
อังคาร 25 - 29 มีนาคม 2557 20,900
พุธ 26 - 30 มีนาคม 2557 21,900
พฤหัส 27 - 31 มีนาคม 2557 21,900
ศุกร์ 28 มีนา - 1 เมษา 2557 21,900
เสาร์ 29 มีนา - 2 เมษา 2557 20,900
อาทิตย์ 30 มีนา - 3 เมษา 2557 19,900

La Provence Village - Paju Premium Outlet - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซาEverland - TRICK EYE MUSEUM 3D GALLERY - โซลทาวเวอร์
พระราชวังเคียงบ๊อก - ช็อปปิ้ง 2 ตลาดดังเมียนดง + ทงแดมุน
ทดสอบทำกิมจิ และใส่ชุดฮันบก ถ่ายรูป - ชิมสตรอเบอร์รี่
ชมโชว์สุดดังแดนเกาหลี FANTA STICK หรือ DRUM CAT SHOW

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

21:00 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F ประตูทางเข้า 3 BUSINESS AIR (8B) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)
วันที่ 2 อินชอน–La Provence Village – Paju Premium Outlets-เกาะนามิ –ไร่สตรอเบอร์รี่ (-/L/D)

00:10 ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ 8B 868 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
07:30 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ***หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว*** ไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับทุกท่าน..นำท่านเดินทางสู่ La Provence Village พาท่านชมบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส…..ชมสีสันบ้านเรือนที่เป็น เอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เต็มสีสัน ระบายด้วยสีลูกกวาดหวานๆ สีสันสดใส ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนได้สัมผัสประเทศฝรั่งเศสจริงๆจากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง Paju Premium Outlet แห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเกาหลี ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้า Brand Name ดังมากมายอาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภ้ตตาคาร บริการ ชาบู ชาบู
จากนั้นนำท่านลงเรือข้ามสู่ เกาะนามิ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที …ชมวิวทิวทัศน์ ของ สถานที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชียพร้อม มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจ สุดแสนโรแมนติคเปรียบประหนึ่งดุจท่านเป็นพระ- นางในละครเลยทีเดียว ได้เวลาเดินทางสู่ สวนผลไม้หรือไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านเพลิดเพลินเลือกเก็บ และชิมสตรอเบอร์รี่สดๆๆรสชาติหวานกรอบตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ ทัคคาลบี
ที่พัก Ansan Luxury Hotel or Windsor Castle Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 วัดวาวูจองซา-ทดสอบทำกิมจิ+สวมชุดฮันบก – เอเวอร์แลนด์ – ทงแดมุน (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหรือภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าชมและนมัสการ วัดวาวูจองซา Waujeongsa Temple พระเศียรของพระพุทธรูปขนาด
มหึมาซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อมโดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวางเรียงราย
อยู่โดยรอบและเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขาท่านจะพบอุโบสถซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่
แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดียจากนั้นนำท่านสู่ Kimji School หรือ สถาบันสอนทำกิมจิ ชมวิธีการ
ทำกิมจิ ผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อ ปัจจุบันกิมจิเป็นที่นิยม
แพร่หลาย เพราะประกอบด้วยแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการย่อยอาหารและ ป้องกันโรค ให้ท่านได้
ทดลองทำกิมจิด้วยตัวท่านเอง และสามารถนำกลับมาเป็นของฝาก พิเศษ เก็บภาพความประทับใจด้วยการ
ใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้(ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี้
นำท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้ เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก ชมความน่ารักของหมีต่างๆซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับ พวกเขาเติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆไม่จำกัด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุด ในเอเชีย ทงแดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลาก หลายประเภทได้ที่นี้อาทิเสื้อผ้าบุรุษ-สตรี, รองเท้าบุรุษ-สตรี, รองเท้าผ้าใบ, เข็มขัด, ของที่ระลึกชุดเครื่องครัวถุงน่อง, ถุงเท้า, ผ้าพันคอโดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่าง แท้จริง
ที่พัก Victoria Hotel or Co-op Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ศูนย์โสม – Cosmetic Gallery–พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน- พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี
คลองชองเกซอน– N Seoul Tower- ชมโชว์ – เมียงดง (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า และฟังบรรยายวงจรชีวิตของโสม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอางเกาหลีที่ COSMETIC GALLERY ซึ่งที่นี่มีสินค้าเครื่องสำอางเกาหลีให้ท่าน เลือกซื้อมากมายหลายแบรนด์ อาทิ ROJUKIS, DR.CLOSEE ,DR.MJ เป็นต้น นำชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น)แวะถ่ายรูป เป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะและชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวง เวียนน้ำพุซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่น จำลอง ชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นในค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า600 ปีก่อนภายในพระราชวังแห่งนี้ มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลังแต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครองทั้งยังเคยเป็น ศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่ง เดิมถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ำ เคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ ไก่ตุ๋นโสม
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมากกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ พาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิม เป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมีคลอง ที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใสจนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการ ชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรม เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ นำท่านตามรอยหนังไทย สไตล์เกาหลี เขานัมซัน เป็นที่ตั้ง Seoul Tower พิเศษ!!มอบกุญแจคู่รัก ให้กับทุกคู่ นำไปคล้อง “ซี่งเชื่อกันว่าถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจที่หอคอยนัมซาน และโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รักคู่นั้นจะไม่มีใครมาพรากจากกันได้ชั่วนิรันดร์” มีเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่น หรือ ช้อปปิ้งตุ๊กตา Teddy Bear ที่ น่ารัก (ไม่รวมค่าลิฟต์และค่าเข้าTeddy Bear) พิเศษ !!! ชมโชว์ใหม่ล่าสุด WEDDING SHOW เป็นการแสดงละครตลกผสมกับเรื่องราวของการแต่งงาน ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนาน จากเสียงดนตรีอันสนุกสนาน และการเต้นสไตล์K-POP หรือ FANTA STICK SHOW สุดยอดการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นดนตรี เครื่องสาย อาทิ ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายกรรม กับ ศิลปะร่วมสมัยอย่างบีบอยและแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลกหรือ HERO DRAWING SHOW ซึ่งเป็นสุดยอด การแสดงที่นิยมเป็นมากในประเทศเกาหลี สร้างความให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลี เป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่างละครตลก ดนตรีการเต้น แสงสีและศิลปะได้อย่างยอดเยี่ยมและสมบูรณ์แบบที่สุด ถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้านการแสดงบนเวทีที่แสดงออกทางศิลปะแบบไม่มี บทพูดซึ่งมีโชว์ที่สนุกสนาน และน่าสนใจหลากหลายชนิดโดยจะมีเทคนิคในการวาดภาพมากมายอย่างที่คุณต้องทึ่ง เลยทีเดียวซึ่งคุณจะได้ปลดปล่อยจินตนาการไปพร้อมๆกับการชมการแสดงชุดนี้ อย่างแน่นอน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มีเวลานำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง (Myeong-dong) หรือสยามสแควร์ เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของ เกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับ สินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบ อินเทร์น เครื่องสำอางดังๆของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่น หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวันเชิญท่านเลือกซื้อหา สินค้าได้ตามอัธยาศัย

ที่พัก Victoria Hotel or Co-op Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 HERB SHOP- RED PINE- AMETHYST – ร้านค้าสนามบิน –กรุงเทพฯ (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือภัตตาคาร
นำท่านสัมผัส ร้านสมุนไพร(Korea Herb Shop) ที่เป็นที่นิยมของเกาหลีโดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเป็นสมุนไพรเมล็ด ฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลมฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้นซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่าน เอง และนำพบกับผลิตใหม่ล่าสุด น้ำมันสนเข็มแดง(Red Pine ) ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้เป็นต้น ได้เวลานำท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง หรือ Amethyst แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วงพลอยแห่งสุขภาพและนำโชคโดยมีตั้งแต่สีม่วง อ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจพลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหูและสร้อย….

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอนระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ๋งท่าน สามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ

17:00 ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดย BUSINESS AIR เที่ยวบินที่ 8B 867
21:00 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ


ติดต่อคุณไมค์ 09-5653-9645
บริษัทไมค์ทีมทัวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/3764 | 6333/86 หมู่บ้านรุ่งเรือง ซ.ลาดพร้าว80แยก 22 เขตวังทองหลาง กทม 10310 | โทรศัพท์ 02 5302675 /09-5653-9645 แฟกซ์ 02 9327633 | Email miketeamtour@yahoo.co.th
| เปิดบริการทุกวัน : จันทร์-เสาร์ 08.30 - 17.30 น.

รีวิวสายการบินBusiness Airline
http://www.airticket-fare.com/business-air/

รีวิวสายการบิน Airasia X
http://www.เที่ยวเกาหลีทัวร์.com/แอร์เอเชียเอกซ์-เกาหลี/

ทัวร์เกาหลีเดือนมกราคม 2558
http://www.เที่ยวเกาหลีทัวร์.com/ทัวร์เกาหลีเดือนมกราคม/

ทัวร์เกาหลีเดือนกุมภาพันธ์ 2558
http://www.เที่ยวเกาหลีทัวร์.com/ทัวร์เกาหลีเดือนกุมภาพันธ์/

ทัวร์เกาหลีเดือนมีนาคม 2558
http://www.เที่ยวเกาหลีทัวร์.com/ทัวร์เกาหลีเดือนมีนาคม/

ทัวร์เกาหลีเดือนเมษายน 2558
http://www.เที่ยวเกาหลีทัวร์.com/ทัวร์เกาหลีเดือนเมษายน/

ทัวร์เกาหลีเดือนพฤษภาคม 2558
http://www.เที่ยวเกาหลีทัวร์.com/ทัวร์เกาหลีเดือนพฤษภาคม/

ทัวร์เกาหลีเดือนมิถุนายน 2558
http://www.เที่ยวเกาหลีทัวร์.com/ทัวร์เกาหลีเดือนมิถุนายน/

โปรแกรมทัวร์เกาหลีกรกฎาคม 2558
http://www.เที่ยวเกาหลีทัวร์.com/ทัวร์เกาหลีเดือนกรกฎาคม/

โปรแกรมทัวร์เกาหลีสิงหาคม 2558
http://www.เที่ยวเกาหลีทัวร์.com/ทัวร์เกาหลีเดือนสิงหาคม/

โปรแกรมทัวร์เกาหลีกันยายน 2558
http://www.เที่ยวเกาหลีทัวร์.com/ทัวร์เกาหลีเดือนกันยายน/

โปรแกรมทัวร์เกาหลีตุลาคม 2557
http://www.เที่ยวเกาหลีทัวร์.com/ทัวร์เกาหลี-เดือนตุลาคม/

โปรแกรมทัวร์เกาหลีพฤศจิกายน 2557
http://www.เที่ยวเกาหลีทัวร์.com/ทัวร์เกาหลี-พฤศจิกายน/

โปรแกรมทัวร์เกาหลีธันวาคม 2557
http://www.เที่ยวเกาหลีทัวร์.com/ทัวร์เกาหลี-ธันวาคม/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา